Poszczególne materiały pod nadzorem budowlanym?

Jedną z ważniejszych funkcji na terenie budowy pełni nadzór budowlany. Ma on nie tylko bardzo odpowiedzialną rolę ale również wymagającą wiedzy zarówno z zakresu technicznego jak również i prawnego. Jego główna rola sprowadza się do sprawdzania poprawności wykonywanych zadań na wszelkich etapach budowy zgodnie z przyjętymi normami oraz aktami prawnymi jak również i projektem.  Wykrycie nieprawidłowości na wczesnych etapach pozwala na ich zniwelowanie przy stosunkowo mniejszych nakładach czasu jak i pieniędzy. Ponadto pozwala na oddanie zrealizowanego projektu w całości w terminie.

Źródło: http://www.pierwszabudowa.pl/nadzor-inwestorski/

Nie zapomnij o bezpieczeństwie pracowników

Na budowie bardzo ważna jest również kontrola bezpieczeństwa pracowników jak i ich kompetencji przy wykonywanych przez nich zadaniach. Takimi zadaniami zajmuje się nadzór budowlany. Ponadto jest on również odpowiedzialny za sprawdzanie czy narzędzia wykorzystywane na budowie są odpowiednie do danych zadań oraz czy są używane w odpowiedni sposób i przez osoby mające stosowne uprawnienia. Przez tego typu zadania odpowiada on za jakość wykonanej budowy oraz zadowolenie klientów jak i pracowników z efektu końcowego.   Zwiększa również komfort oraz poczucie bezpieczeństwa osób przebywających na ternie budowy.