Jak system DCS zrewolucjonizował przemysł i produkcję?

Przemysł i produkcja w XXI wieku przeżyły skrajnie dynamiczny wzrost i rozwój, głównie za sprawą technologii komputerowych i automatyki. Systemy DCS (system sterowania rozproszonego) połączyły te dwa światy – analogiczne systemy nadzoru oraz manualnie sterowane urządzenia końcowe z komputerami, sterownikami i programami nadzorującymi ich cyfrową współpracę. Dzięki wprowadzeniu na linię produkcyjną maszyn takich jak taśmociągi, wycinarki i stoły obróbki CNC oraz wielopunktowemu wykorzystaniu pneumatyki i hydrauliki do podniesienia automatyzacji procesu transportu materiałów od stanowiska do stanowiska – wiele firm przeżyło prawdziwy skok rozwojowy i technologiczny. Dołożenie do tych układów mierników i czujników pomiarowych, sprawdzających zgodność badanych elementów z zaprogramowaną normą oraz procesorów analizujących te dane w czasie rzeczywistym – otwiera zupełnie nowe możliwości zarządzającym taką linią produkcyjną.

Badania i kontrola jakości oraz raportowanie wyników statystycznych

O tym, że systemy DCS pozwalają na ogromne usprawnienie działania danej organizacji, zwłaszcza w zakresie produkcji – nie trzeba nikogo przekonywać. Ale dają one jeszcze kilka istotnych przewag, takich jak chociażby daleko posunięta automatyzacja procesu kontroli jakości oraz raportowania wyników statystycznych w czasie rzeczywistym. Im większa i bardziej rozbudowana linia produkcyjna, im więcej elementów wytwarza się i obrabia jednocześnie na hali produkcyjnej – tym większa korzyść płynie z tego, że system komputerowy na bieżąco bada i analizuje wszystkie elementy i części, w czasie rzeczywistym podejmując decyzję o ewentualnym odrzuceniu produktów niezgodnych z zaprogramowaną normą. Rośnie więc bezpieczeństwo produkcji oraz możliwość bieżącego nadzoru operatorów systemu nad jego sprawnością.

Automatyczne systemy DCS w służbie bezpieczeństwa produkcji

Chociaż u podstaw większości inwestycji w nowoczesne systemy DCS leżała oczywiście chęć optymalizacji zysków z produkcji poprzez jej przyspieszenie i automatyzację, to przy okazji udało się także uzyskać przydatne efekty poboczne, takie jak chociażby podniesienie bezpieczeństwa – zarówno pracowników jak i samej produkcji. Automatyka w postaci chociażby podnośników i przenośników hydraulicznych czy pneumatycznych, znacząco zmniejszyła odsetek ciężkich wypadków w trakcie pracy. Różnego rodzaju zabezpieczenia i automatyczne systemy nadzoru reagują natychmiast, wyłączając urządzenia lub pojedyncze układy w przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia dla operatora lub samej maszyny.